ผู้ฝากเงินที่ไม่เปิดเผยข้อมูลธนาคาร

ผู้ฝากที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของตนต่อกรมสรรพากรจะต้องยืนยันกับธนาคารอย่างชัดเจนมิเช่นนั้นธนาคารจะถือว่าผู้ฝากเลือกเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ยของตนโดยตรงต่อกรมสรรพากร ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสัปดาห์หน้า สำหรับผู้ฝากเงินที่ไม่เปิดเผยข้อมูลธนาคารจะต้องหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากออมทรัพย์แม้ว่าจะไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

ผู้ที่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรไม่ต้องทำอะไรเพราะธนาคารจะส่งต่อข้อมูลไปยังกรมในนามของพวกเขา เมื่อตรวจสอบและยืนยันว่าดอกเบี้ยประจำปีมีจำนวนน้อยกว่า 20,000 บาทต่อปีการยกเว้นภาษีจะมีผลบังคับใช้” เขากล่าว การย้ายครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบัญชีออมทรัพย์ซึ่งประมาณร้อยละ 99 หรือประมาณ 85 ล้านได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีและได้รับการยกเว้นภาษีแบบฟอร์ม เจ้าของบัญชีออมทรัพย์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขอให้ธนาคารส่งข้อมูลความสนใจของตนไปยังแผนกตามที่ประกาศในครั้งก่อนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีของเจ้าของบัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยมากกว่า 20,000 บาทต่อปี